woensdag, 21 juni 2017 14:14

Wanneer het delen van gegevens synoniem is voor (meer) veiligheid

GFDWist je dat wanneer je online de toestemming geeft om jouw gegevens te delen, dit jouw apotheker toelaat om het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) te openen en je zo een optimale begeleiding en aangepast advies te waarborgen? Jouw GFD kan niet alleen in je vertrouwde apotheek geopend worden, maar kan eveneens geraadpleegd worden in alle andere apotheken van het land, vb. als je op vakantie bent aan de kust of tijdens de wachtdienst. Dit betekent een extra veiligheid en toezicht op uw gezondheid.

 

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block belichtte eerder al in een perscommuniqué de verschillende voordelen verbonden met het delen van gezondheidsgegevens: betere kennis van de antecedenten en dus de specifieke behoeften van de patiënt, kennis van zijn allergieën en/of van eventuele contra-indicaties, snelle en meer efficiënte zorg, het niet herhalen van reeds uitgevoerde medische onderzoeken, enz.

Deze gegevensdeling tussen de verschillende zorgverstrekkers is enkel mogelijk indien de betrokken personen hun toestemming geven. In België moet de geïnformeerde toestemming van de patiënt – een waarborg voor de eerbied van zijn privéleven – geregistreerd worden via het federaal platform eHealth. Sinds kort kan iedereen die dit wenst, aan de apotheker vragen om het nodige te doen. Je kan deze toestemming ook zelf geven door te klikken op deze link. Hou hiervoor uw identiteitskaart en uw pincode bij de hand.

Het GFD is zeer nuttig wanneer je een beroep doet op de apotheker van wacht (bijvoorbeeld in een verlengd weekend zoals Pinksteren) of wanneer je met vakantie gaat. In geval van gezondheidsproblemen aan de kust, in de Ardennen of in elk ander vakantieoord in ons mooi landje, kan de geraadpleegde apotheker in het GFD nagaan welke geneesmiddelen je neemt. Zo kan hij in alle veiligheid beantwoorden aan de vraag van de patiënt (bijvoorbeeld een gevaarlijke interactie tussen twee geneesmiddelen voorkomen) en je zo nodig een aangepaste en gepersonaliseerde behandeling aanbieden. Spreek er je apotheker over aan.

Vragen over het delen van uw gezondheidsgegevens en de geïnformeerde toestemming?

Ga naar www.apotheek.be, www.patientconsent.be of bel naar 02/524.97.97.